ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Публичен търг-Община Исперих

Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори, собственост на община Исперих.

Приложени документи:

1.Заповед на Кмета на община Исперих

2.Тръжна документация за Обект №2

3.Тръжна документация за Обект №3

11. 05. 2017 г.