НЕКА  ОПАЗИМ  РЕКОЛТАТА  И  ГОРИТЕ  ОТ  ПОЖАРИ!

Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Исперих

НЕКА  ОПАЗИМ  РЕКОЛТАТА  И  ГОРИТЕ  ОТ  ПОЖАРИ!

Уважаеми жители на община Исперих,

С настъпването на летния сезон и повишаване на температурите, се увеличава рискът от възникване на пожари в земеделските земи и горите.  

За недопускане на пожари, Ви напомняме следното:

  1. Не палете огън на открито във ветровито време! Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири,  пчелари, ловци, туристи, собственици и ползватели на земеделски имоти!
  2. Не бива да се изхвърлят нерегламентирано стъклени бутилки и отпадъци – те могат да имат "ефект на лупа", което да доведе до запалване на сухи треви и посеви!

3. Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на МПС в площите с житни посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпване на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата!

 4. Забранено е изгарянето на стърнища и растителни остатъци в земеделските земи!

 5.  Особено бдителни по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да сме и в гората! Горската постеля от изсъхнали листа и треви е леснозапалима дори от слаби източници на запалване.

 6. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горските територии!

Съгласно Закона за МВР при установяване на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и горите се налагат глоби в размер от 200 до 2000 лева.

При пожар незабавно подавайте сигнал на тел. 112

12. 06. 2017 г.