Годишна представителна изява по проект „Твоят час” в ОУ „Христо Ботев” с. Лудогорци

През учебната 2016/2017 година Основно училище „Христо Ботев” село Лудогорци започна работа по проект „Твоят час” насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене, чрез дейности развиващи специфични знания, умения и компетентности. Проектът е финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”.

В училището се провеждат 8 извънкласни дейности, като 5 от тях са групи за занимания по интереси, а 3 са за работа с деца с обучителни затруднения по Български език и литература.

Функционираха секции: „Бадминтон-начинаещи”- за ученици от начален етап; „Бадминтон” – за ученици от 5 до 8 клас; „Баскетбол – момичета” – за ученици от 5 до 8 клас; „Баскетбол – момчета” – за ученици от 5 до 8 клас; кръжок „Приложно изкуство” – за ученици от начален етап.

В групите за преодоляване на обучителните затруднения по Български език и литература се обучаваха деца от 1, 4 и 7 клас.

Групите са съобразени с интересите на учениците, като основната цел е да се осмисли тяхното свободно време, да се открият нови таланти, да развият допълнителни знания, умения и компетентности.

В изпълнение на проекта на 28.06.2017 година се проведе годишна представителна изява на групите с участие на родители и ученици. Гости на изявата бяха: г-н И. Айдън – Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” към Община Исперих и г-жа Е. Мехмед – кмет на село Лудогорци.

Директорът на училището Йълмаз Касим изрази задоволство от постигнатите резултати и връчи грамоти на изявили се ученици по проекта. Учениците получиха най-желаната оценка – похвалата на своите родители.

ОУ Лудогорци

ОУ Лудогорци

 

ОУ Лудогорци

ОУ Лудогорци

ОУ Лудогорци

ОУ Лудогорци

ОУ Лудогорци

ОУ Лудогорци

29. 06. 2017 г.