Свободни работни места в ДБТ - Исперих

Лого на Агенцията по заетост

Дирекция "Бюро по труда" - град Исперих

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
към 03.08.2017 год.

Наименование на длъжността

Местоположение /община/

Вид на трудовия договор

Работно време

Трудово възнаграждение

Брой СРМ

Изисквания към търсещото работа лице

/образование, допълнителна квалификация и др./

Шофьор,тежкотоварен автомобил 12 и повече тона

Самуил

срочен

8ч.

 

1

Средно, кат.С, СЕ

Аситент-продавач

Исперих

срочен

8часа

414лв.

1

основно

Машинен оператор,кроене

Исперих

срочен

8часа

 

6

Средно професионално,2г.опит

Медицинска сестра

Самуил

безсрочен

8часа

 

1

Висше

Носач-товарач

Исперих

срочен

8часа

 

1

основно

 

  • Допълнителна информация за СРМ обявени в други поделения  на АЗ се получава при трудовите посредници в стаи 204 на ДБТ Исперих и стая 1 филиал Самуил;
  • Информация за работни места по заявки на работодатели от страни членки на EURES мрежата се дават в стая 204 на ДБТ Исперих и стая 1 филиал Самуил.

 

гр. Исперих, пк. 7400, ул. “Дунав”, № 2
тел.: 08431/2719, факс: 08431/2561, e-mail: DBT_704_Isperih@mbox.contact.bg

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
02. 08. 2017 г.