Традиционни конни състезания и народни борби

Плакат

14. 08. 2017 г.