Обява за инвестиционно предложение

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредба за ОВОС /ДВ бр.25/2003г./.

"Теленор България" ЕАД, ЕИК: 130460283, гр.София, област София, община Столична, район Младост, Ж.К. "Младост" №4, Бизнес парк "София", сграда 6.

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

За изграждане на базова станция №4984 се предвижда монтаж на нова стоманена стойка (мачта), в под покривното пространство на съществуваща сграда, за монтаж на антенни съоръжения, както и монтаж на обслужваща ги апаратура (шкафове за оборудване на външен монтаж) във близост до тях.

Местоположение: ПИ №0,93, кв.15, с.Тодорово, общ.Исперих.

Лице за контакт: Валерия Руменова Щилиянова - пълномощник

Телефон: + 359 890219145, e-mail: communication@ctvp.net, адрес: гр.София, Ж.К."Дървеница", бл.19, вх.В, ет.7, ап.106.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ гр.Русе - гр.Русе, ПК 7000, "Придунавски булевард" №20, ПК 26, e-mail: riosv@riosv-ruse.org

 

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
06. 10. 2017 г.