Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от Ялчин Махмуд, относно осигуряване на обществен достъп, на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС.

Приложение: съгласно прикачения файл.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
13. 11. 2017 г.