ОБЯВА

Кардиологична грижа

БЕЗПЛАТНИ  КОНСУЛТАЦИИ  И ПРЕГЛЕДИ  НА  СТРАДАЩИ ОТ СЪДЕЧНОСЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ  СЕ ОРГАНИЗИРАТ В ИСПЕРИХ

Българският Кардиологичен Институт (БКИ), Българската Национална Телевизия (БНТ) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), със съдействието на Община Исперих организират кампания „Кардиологична грижа за дълъг и пълноценен живот“ за безплатни консултации и прегледи на страдащи от сърдечносъдови заболявания.

Прегледите ще се проведат от специалисти-кардиолози от Български Кардиологичен Институт.

Целта на кампанията е превенция на сърдечносъдовите заболявания, удължаване на живота на пациентите със сърдечносъдови заболявания в страната ни, подобряване на качеството  на живот и достъпа до високоспециализирана лекарска грижа.

Желаещите могат да се запишат до 06.12.2017 г.,  от 08.00 до 17.00 ч. при Нуртен Мехмед - гл. експерт „Здравеопазване” в Общинска администрация – Исперих  или на тел: 0892235309.

Безплатните прегледи ще се извършат в началото на следващата година, като допълнително ще бъде публикувана информация  за деня и часа.

29. 11. 2017 г.