СЪОБЩЕНИЕ

На 10.11.2017 г. Община Исперих сключи тристранен договор за сътрудничество с рег. № РД04 – 222 / 10.11.17 г., с Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика и фирма „БИС“ ООД за извършване на доставка и монтиране на оборудване  по проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж гр. Исперих“ .

Общата стойност на проекта възлиза на 24 474 лв., от които 22 026.60 лв. ще бъдат осигурени от Фонд „Социална Закрила“ и 2 447.40 лв. от Община Исперих. С реализиране на проектните дейности ще бъде подновена материално-техническата база и ще бъдат подобрени условията за функциониране на услугата.

04. 12. 2017 г.