Проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих”

Ученици, участващи в проект BG05M2OP001-3.002-0367 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих” отпразнуваха заедно Коледа

На 21 Декември 2017 г. 322 ученици от седем исперихски училища, включени в 27 клуба, разкрити по проект BG05M2OP001-3.002-0367 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих”, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” отпразнуваха заедно Коледа.

Участниците изпълниха песни, стихове и танци, както и драматизираха традиционни ритуали, характерни за големия християнски празник, научени по време на извънкласните дейности. Беше осигурена и почерпка за децата. 

Мероприятието е част от дейностите за съхраняване на културната идентичност на етническите малцинства и преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на различен етнически произход и културна идентичност.

Коледа сред децата

 

Проект BG05M2OP001-3.002-0367

Проект BG05M2OP001-3.002-0367

 

Проект BG05M2OP001-3.002-0367

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
22. 12. 2017 г.