СЪОБЩЕНИЯ по чл.32 от ДОПК

Отдел "Местни данъци и такси" публикува уведомителни писма на задължени лица, с които се подканват в 14-дневен срок да посетят канцеларията на МДТ-Исперих за връчване на АУЗД.

 

26. 01. 2018 г.