Одобряване на ПУП-ПЗ на имот 46913.1.2 в с. Малък Поровец

ЗАПОВЕД
№ 144 от 07.02.2018 г.
на Кмета на община Исперих

Относно: Одобряване на ПУП-ПЗ на поц. имот 46913.1.2 по кадастралната карта на с. Малък Поровец, придружен от ПУП-ПП за кабелна линия СрН 20 kV от СРС № 12 отклонение от СРС № 88 на извод 20 kV "Воден" в землището на с. Малък Поровец, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива във връзка с изграждане на "Трафопост".

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
09. 02. 2018 г.