ОБЯВА

от

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

До всички работодатели,

В качеството Ви на работодатели, се обръщаме към Вас, с молба да отделите няколко минути и попълните анкетен формуляр. Нужна ни е информация и мнения директно от Вас, работодателите за търсени професии, специалисти, работници и разбира се, техните характеристики.

Агенцията по заетостта, областна администрация и социалните партньори провеждат проучване на Вашите потребности от кадри. Целта е да се обобщят проблемите и всички заедно да намерят решения за осигуряване на качествена настояща и бъдеща работна сила.

Анкетният формуляр ще се попълва само по електронен път до края на месец февруари 2018г. на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Jy0i_hWV93mRunoBkqy2Fn0AFA5VTXcNy5FzIEjUVyThYw/viewform

Разчитаме на Вашето участие!

13. 02. 2018 г.