СЪОБЩЕНИЕ

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

В ГР.ИСПЕРИХ

 

УВАЖАЕМИ УПРАВИТЕЛИ,

 

В срок до 17.04.2018г. следва да предоставите в Центъра за информация и услуги на гражданите в Община Исперих находящо се на ул.“Васил Левски“ №70 данни за вписаните в книгите на етажната собственост кучета /във връзка със задълженията на управителите на етажната собственост по чл.7, ал.6 и по чл.23, ал.1, т.9 от ЗУЕС/.

Формуляр за справката може да изтеглите от тук.

 

С уважение,

БЕЙСИМ РУФАД

Кмет на Община Исперих

03. 04. 2018 г.