ОБЯВА от ВО-Исперих

ОБЯВА

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават,че със заповед № OX-206/09.03.2018г. и заповед ОХ-211/12.03.2018г. на Министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместно командване на силите и формирования от Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица ,завършили граждански,средни или висши училища в страната и чужбина.

Допълнителна информация може да получите в офисите за военен отчет в Общините или на тел.0884598434 за Исперих, 08442/20-20 и 0897818109 за Завет.

 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

СТ.ЕКСПЕРТ В ОФИСА ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

 Ц.СЛ.  /ПЕТКО ПЕТКОВ/

 

10. 04. 2018 г.