ОБЯВА на ВО-Исперих

Относно Заповед на Министъра на отбраната №ОХ - 372/02.05.2018г.

Обявяване на вакантни длъжности във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс. 

Информация съгласно прикачения файл!

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
14. 05. 2018 г.