ОБЯВА на ВО-Исперих

ОБЯВА

 

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет

 

Съобщават,че със заповед № OX-372/02.05.2018г. и заповед ОХ-374/02.05.2018г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, а също и вакантни длъжности в 68-ма бригада ,,Специални сили '' за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).

Допълнителна информация може да получите в офисите за военен отчет в Общините или на тел.0884598434 за Исперих, 08442/20-20 и 0897818109 за Завет.

 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

СТ.ЕКСПЕРТ В ОФИСА ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

Ц.СЛ. п /ПЕТКО ПЕТКОВ/

14. 05. 2018 г.