ОБЯВА на ВО-Исперих

ОБЯВА

 

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет

 

Съобщават,че със заповед № OX-388/08.05.2018г. и заповед ОХ-391/08.05.2018г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица ,завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както и вакантни длъжности за военни оркестранти за приемане на военна служба лица и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс.

Допълнителна информация може да получите в офисите за военен отчет в Общините или на тел.0884598434 за Исперих, 08442/20-20 и 0897818109 за Завет.

 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

СТ.ЕКСПЕРТ В ОФИСА ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

Ц.СЛ. П     ПЕТКО ПЕТКОВ

14. 05. 2018 г.