СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПОВЕД

№335/16.05.2018г.

относно създаването на административни адреси със съответната номерация на парцелите по ул."Земеделска".

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
17. 05. 2018 г.