ОБЯВА за обществена поръчка за доставка на хранителни продукти

„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на  КСУДС  „Лудогорие” гр. Исперих по обособени позиции:

1. Плодове и зеленчуци;

2. Тестени и хлебни изделия;

3. Месо и месни продукти и риба;

4. Пакетирани стоки, консерви и  подправки;

5. Мляко и млечни продукти”

11. 06. 2018 г.