Свободни работни места в ДБТ - Исперих

Лого на Агенцията по заетост

Дирекция "Бюро по труда" - град Исперих

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
към 05.07.2018 год.

Наименование на длъжността

Местоположение /община/

Вид на трудовия договор

Работно време

Трудово възнаграждение

Брой СРМ

Изисквания към търсещото работа лице

/образование,допълнителна квалификация и др./

Старши счетоводител

Исперих

Срок      изпитване

8часа

 

1

Висше-счетоводство и контрол,финанси

Счетоводител

Исперих

Срок изпитване

8часа

 

1

Висше/Средно икономическо

Лаборант

Исперих

Срок изпитване

8часа

 

1

Висше- Биотехнологии, Технология на храните

Завеждащ, административна служба

Исперих

Срок изпитване

8часа

 

1

Средно професионално

 

Свободни работни места, обявени в други региони съобразно структурата на Агенцията по заетостта

Наименование на длъжността

Местоположение /община/

Вид на трудовия договор

Работно време

Трудово възнаграждение

Брой СРМ

Изисквания към търсещото работа лице

/образование, допълнителна квалификация и др./

Сервитьор – бар и ресторант

Речни круизни кораби в Европа 

Срочен

10-12 часа

900-1500
Евро + бакшиш

50

Средно, чужди езици - английски

Рецепционист

Речни круизни кораби в Европа 

Срочен

10-12 часа

1000-1500  Евро + бакшиш

50

Средно, чужди езици - английски

Камериер

Речни круизни кораби в Европа 

Срочен

10-12 часа

900-1500
Евро + бакшиш

50

Средно, чужди езици - английски

Мияч в кухня

Речни круизни кораби в Европа 

Срочен

10-12 часа

900-1300
Евро + бакшиш

50

Средно, чужди езици - английски

Готвач

Речни круизни кораби в Европа 

Срочен

10-12 часа

900-2500
Евро + бакшиш

50

Средно, чужди езици - английски

Сервитьор – бар и ресторант

Австрия

Срочен

8–10 часа

1300 – 1600 Евро + бакшиш

30

Средно, чужди езици - немски

Готвачи

Австрия

Срочен

5 – 6
раб. дни седмично

1400 – 2500 Евро нето

30

Средно, чужди езици – английски

Работник кухня

Свети Влас

Срочен

8 часа

600-650

2

основно

 

  • Допълнителна информация за СРМ обявени в други поделения на АЗ се получава при трудовите посредници в стаи 204 на ДБТ Исперих и стая 1 филиал Самуил;
  • Информация за работни места по заявки на работодатели от страни членки на EURES мрежата се дават в стая 204 на ДБТ Исперих и стая 1 филиал Самуил.

 

гр. Исперих, пк. 7400, ул. “Дунав”, № 2
тел.: 08431/2719, факс: 08431/2561, e-mail: DBT_704_Isperih@mbox.contact.bg

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
05. 07. 2018 г.