На вниманието на собствениците и ползвателите на земеделски земи

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомяваме собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със сключването на споразумения за ползването на масивите за стопанската 2018/2019 година в землищата на гр. Исперих, с. Белинци, с. Бърдоква, с. Вазово, с. Голям Поровец, с. Делчево, с. Драгомъж, с. Духовец, с. Йонково, с. Китанчево, с. Конево, с. Лудогорци, с. Лъвино, с. Малък Поровец, с. Подайва, с. Райнино, с. Свещари, с. Средоселци, с. Старо Селище, с. Тодорово и с. Яким Груево, общ. Исперих, обл. Разград, са изготвени предварителни регистри на имотите.

Предварителните регистри са на разположение за разглеждане в ОСЗ - Исперих.

Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15-ти август.

Радостин ИВАНОВ
Началник на ОСЗ - гр. Исперих

08. 08. 2018 г.