Свободни работни места в ДБТ - Исперих

Лого на Агенцията по заетост

Дирекция "Бюро по труда" - град Исперих

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
към 12.12.2018 г.

Наименование на длъжността

Местоположение /община/

Вид на трудовия договор

Работно време

Брой СРМ

Изисквания към търсещото работа лице

/образование, допълнителна квалификация и др./

Електромонтьор

Исперих

Срочен

8 часа

1

Средно техническо

Пакетировач

Разград

Срок изпитване

8 часа

3

Основно, средно общо

Разфасовач

Разград

Срок изпитване

8 часа

3

Без образование, начално, основно, средно

 

Свободни работни места, обявени в други региони съобразно структурата на Агенцията по заетостта

Наименование на длъжността

Местоположение /община/

Вид на трудовия договор

Работно време

Трудово възнаграждение

Брой СРМ

Изисквания към търсещото работа лице

/образование, допълнителна квалификация и др./

Готвач

Европа

Срок изпитване

10-12 часа

900-2500 евро

30

Средно общо, англ. език

Камериер

Европа

Срок изпитване

10-12 часа

900-2500 евро

30

Средно общо, англ. език

Рецепционист

Европа

Срок изпитване

10-12 часа

900-2500 евро

30

Средно общо, англ. език

Сервитьор – бар и ресторант

Европа

Срок изпитване

10-12 часа

900-1500 евро

30

Средно общо, англ. език

Рецепционист

Австрия

Срок изпитване

8-10 часа

1400-1800 евро

10

Средно общо, немски  език

Сервитьор – бар и ресторант

Австрия

Срок изпитване

8-10 часа

1500-1800 евро

10

Средно общо, немски  език

Готвач

Австрия

Срок изпитване

10-12 часа

1400-2300 евро

10

Средно общо, англ. език

 

  • Допълнителна информация за СРМ обявени в други поделения  на АЗ се получава при трудовите посредници в стаи 204 на ДБТ Исперих и стая 1 филиал Самуил;
  • Информация за работни места по заявки на работодатели от страни членки на EURES мрежата се дават в стая 201 на ДБТ Исперих и стая 1 филиал Самуил

гр. Исперих, пк. 7400, ул. “Дунав”, № 2
тел.: 08431/2719, факс: 08431/2561, e-mail: DBT_704_Isperih@mbox.contact.bg

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
11. 12. 2018 г.