ОБЯВА от ВО - Исперих

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават,че със заповед № OX-909/09.11.2018г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности във Военновъздушните сили на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс.

Допълнителна информация може да получите в офисите за военен отчет в Общините или на тел.0884598434 за Исперих, 08442/20-20 и 0897818109 за Завет.

 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

СТ.ЕКСПЕРТ В ОФИСА ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

Ц.СЛ. ПЕТКО ПЕТКОВ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
19. 12. 2018 г.