Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от Билгин Сами Неждет

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Промяна предназначение на част от Магазин №3 /партерен етаж на жилищен блок "Изгрев"/ в кафетерия с кът за забавления.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
09. 01. 2019 г.