Общинска собственост и общински кооперативен пазар

Препис извлечение по Протокол №36/ 26.10.2017г. във връзка с годишния план за ползване на дървесина през 2018г.

Годишен план за ползване на дървесина на Община Исперих за 2018г.

Списък на маломерните имоти за 2017 год. в община Исперих (*.xls)
Дата на публикуване: 23.03.2017 г.


Приложение № 1 - Списък на пасища и мери за общо ползване за 2017-2018 год.;
Приложение № 2 - Списък на пасища и мери за индивидуално ползване за 2017-2018 год.;
Приложение № 3 - Правила за ползване на мерите и пасищата от общински поземлен фонд на територията на община Исперих за 2017-2018 стопанска година;
Приложение № 4 - Годишен план за паша за 2017-2018 стопанска година на територията на община Исперих

Протокол №1 пасища с.Белинци

Протокол №2 пасища с.Бърдоква

Протокол №3 пасища с.Вазово

Протокол №5 пасища с.Делчево

Протокол №6 пасища с.Духовец

Протокол №7 пасища гр.Исперих

Протокол №8 пасища с.Йонково

Протокол №9 пасища с.Китанчево

Протокол №10 пасища с.Конево

Протокол №11 пасища с.Къпиновци

Протокол №12 пасища с.Лудогорци

Протокол №14 пасища с.Малък Поровец

Протокол №15 пасища с.Печеница

Протокол №16 пасища с.Подайва

Протокол №17 пасища с.Райнино

Протокол №18А пасища с.Свещари

Протокол №18 пасища с.Свещари

Протокол №19 пасища с.Средоселци

Протокол №20 пасища с.Старо селище

Протокол №21А пасища с.Тодорово

Протокол №21 пасища с.Тодорово

Протокол №22 пасища с.Яким Груево


Дата на публикуване: 02.05.2017 год.


Проект на годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Исперих през 2017 год.


Годишен план за ползване на дървесина на Община Исперих

Предложение за тарифа №1

Списък на маломерните имоти от Общински поземлен фонд на територията на  гр. Исперих  по номера на имоти, документи за собственост, местност и площи, описани в таблица


- Главен регистър за публична общинска собственост;

- Главен регистър за частна общинска собственост;

Общински кооперативен пазар, разполага с помещения и павилиони за търговска дейност. Отдава под наем на фирми и граждани.
Телефон за връзка: 08431/46-67
Заповед № 60/26.01.2016г. на Кмета на Община Исперих 
Заповед № 59/26.01.2016 г. на Кмета на Община Исперих