Общинска собственост и общински кооперативен пазар

Годишен план за ползване на дървесина на Община Исперих за 2019г.

Препис-извлечение по Протокол № 36/26.10.2017 г. във връзка с годишния план за ползване на дървесина през 2018 г.

Годишен план за ползване на дървесина на Община Исперих за 2018 г.


Заповед № 283 за забрана на паша на горски територии собственост на Община Исперих.

Приложение към Заповед № 283


Заповед № 115 за забрана на паша на горски територии собственост на ТП "ДГС-Сеслав"

Приложение към Заповед № 115


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г.


Списък на пасища и мери за общо ползване за 2018-2019г.

Списък на пасища и мери за индивидуално ползване за 2018-2019г.

Правила за ползване на пасища и мери. 

Годишен план за паша за 2018/2019г. стопанска година на територията на Община Исперих.

Необходима документация (*.rar)

Протокол №1 за разпределение на пасища и мери в с.Белинци

Протокол №2 за разпределение на пасища и мери в с.Бърдоква

Протокол №3 за разпределение на пасища и мери в с.Вазово

Протокол №5 за разпределение на пасища и мери в с.Делчево

Протокол №6 за разпределение на пасища и мери в с.Духовец

Протокол №7 за разпределение на пасища и мери в гр.Исперих

Протокол №8 за разпределение на пасища и мери в с.Йонково

Протокол №9 за разпределение на пасища и мери в с.Китанчево

Протокол №10 за разпределение на пасища и мери в с.Конево

Протокол №11 за разпределение на пасища и мери в с.Къпиновци

Протокол №12 за разпределение на пасища и мери в с.Лудогорци

Протокол №14 за разпределение на пасища и мери в с.Малък Поровец

Протокол №16 за разпределение на пасища и мери в с.Подайва

Протокол №17 за разпределение на пасища и мери в с.Райнино

Протокол №18 за разпределение на пасища и мери в с.Свещари

Протокол №19 за разпределение на пасища и мери в с.Средоселци

Протокол №20 за разпределение на пасища и мери в с.Старо селище

Протокол №21 за разпределение на пасища и мери в с.Тодорово

Протокол №22 за разпределение на пасища и мери в с.Яким Груево