ЗАПОВЕД

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с постъпило предложение от Председателя на Общински съвет – Исперих с Вх. № К-2670/21.06.2016год. и Докладна записка с Вх. №245 от 21.06.2016год. от Ридван Джелил и Шенгюл Юсуф до Общински съвет – Исперих
27. 06. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Подайва за срок от 3 (три) години, както следва:
16. 06. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Лъвино за срок от 3 (три) години, както следва:
16. 06. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Тодорово  за срок от 3  (три) години, както следва...
10. 06. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Лудогорци за срок от 3  (три) години, както следва...
10. 06. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Бърдоква   за срок от 3  (три) години, както следва...
10. 06. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот в с.Вазово за срок от 1 година, както следва...
02. 06. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имот в с.Райнино за срок от 10 години, както следва...
02. 06. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Конево, за срок от 3  (три) години...
02. 06. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост...
20. 05. 2016 г.