ПОКАНА за публично обсъждане

ПОКАНА

На основание чл. 140, ал. 4 от

Закона за публичните финанси,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ,

кани исперихската общественост

на 26.08.2019 г.(Понеделник) от 15:30 ч.

в заседателната зала на Община Исперих,

на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на отчета за изпълнението на бюджета на община Исперих  за 2018 г.

13. 08. 2019 г.

Публично обсъждане

ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
18. 07. 2019 г.

Покана за публично обсъждане

Кметът на община Исперих кани всички жители на община Исперих и представители на юридическите лица на територията на община Исперих на 12.04.2019 г. (петък) от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих, ул. “Дунав” № 2 на публично обсъждане на проекта за нова Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих.

08. 04. 2019 г.

Покана за публично обсъждане

Община Исперих предоставя възможност на гражданите и на представителите на юридическите лица да изразят своите становища, респ. да направят своите предложения по проекта за нова Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих ...
13. 03. 2019 г.

Покана за публично обсъждане

Кметът на Община Исперих кани исперихската общественост на 15.01.2019 год. (вторник) от 15:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих на публично обсъждане на проекта за бюджет за 2019 год.
07. 01. 2019 г.

Уведомление за публично обсъждане

Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Исперих. Предложенията и становищата се приемат всеки работен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа в Общински център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Исперих или на на е-mail: isperih@isperih.bg до 16.01.2019 г. включително.
17. 12. 2018 г.

Покана за публично обсъждане

Кметът на Община Исперих кани местната общественост на 21.12.2018 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих на публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран от общинския бюджет за изпълнение на проект "Въвеждане на система за сметосъбиране и сметоизвозване в Община Исперих"
14. 12. 2018 г.

Покана за публично обсъждане

Председателят на Общински съвет - Исперих кани исперихската общественост на 12.07.2018 г. от 16:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих на публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Исперих за 2017 г.
02. 07. 2018 г.

Обява за публично обсъждане

Община Исперих съобщава, че е изготвена Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета, регламентиране регистрацията и стопанисването на домашни кучета на територията на община Исперих, която се представя за обществени консултации. Крайна дата за изразяване на становища: 15.05.2018 г. ...
12. 04. 2018 г.

Обява за публично обсъждане

до обществеността и заинтересованите страни

Община Исперих, област Разград

С Ъ О Б Щ А В А

на

населението на община Исперих, че е изготвена „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията община Исперих” за периода от 2018 до 2022 г., която се представя за обществени консултации.