Общински съветници за мандат 2023-2027 година

Председател:
Бейти Мюмюн Бекир - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"

1. Айдън Исмаил Хюсеин - ПП "ГЕРБ"
2. Анчо Велчев Хараламбиев - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"
3. Ахмед Джеват Шериф - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"
4. Ахмед Юмер Хакъ - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"
5. Беррин Бейсимов Бейзатов - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"
6. Билгин Мустафа Билял - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"
7. Виргиния Николаева Станкова - Коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
8. Гюнел Адем Мюсреф - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"
9. Дамян Василев Милев - КОАЛИЦИЯ "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"
10. Джейсун Мустафа Хасан - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"
11. Екатерина Великова Димитрова - Коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
12. Зейти Фераим Мехмед - КОАЛИЦИЯ "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"
13. Идриз Мерихан Али - ПП "ГЕРБ"
14. Метин Сали Сали - ДПП "Движение за права и свободи - ДПС"
15. Неджми Ибрям Сабри - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"
16. Нежда Неджат Саар - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"
17. Нехрин Исуф Яшар - ПП "ГЕРБ"
18. Николай Тодоров Николов - ПП "ГЕРБ"
19. Нух Нури Яхя - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"
20. Ридван Хабил Джелил - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"
21. Сали Баки Назиф - ПП "ГЕРБ"
22. Тургай Назиф Нури - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"
23. Ферай Ахмедова Сабит - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"
24. Христо Йорданов Аргилов - ПП "ГЕРБ"
25. Шенгюл Ибрахим Юсуф - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"
26. Шенол Ибрям Рафи - ПП "ГЕРБ"
27. Юнуз Ахмед Хаккъ - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"
28. Яман Гюнай Хюсмен - ПП "ГЕРБ"

Забележка: Общинските съветници са подредени по азбучен ред.