Честита баба Марта на приемните деца в община Исперих!

Отдел "Закрила на детето" - Исперих
Днес 26.02.2016г. бе проведена работна среща между Екипа по приемна грижа, администратора на проект „Приеми ме 2015“ , водещия социален работник от Отдел „Закрила на детето“  и приемните семейства с настанените в тях деца.
05. 03. 2016 г.