ЕКОЛОГИЯ

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 2021-2027 год.
(приета с Решение на Общински съвет Исперих № 291 по Протокол № 34/30.11.2021 год.)

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 2021-2027 год.
(приета с Решение на Общински съвет Исперих № 290 по Протокол № 34/30.11.2021 год.)

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 2021-2025 год.
(приета с Решение на Общински съвет Исперих № 276 по Протокол № 30/28.09.2021 год.)


СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ИСПЕРИХ УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ ДОБРОВОЛЦИ, ЧЕ:

Доброволците, заловили безстопанствени кучета на територията на Общината следва да ги предоставят на Община Исперих или на Сдружение "Германо-Българска помощ за животните" - гр. Русе ...

Прочетете целия текст >>>