Бивши кметове на Община Исперих

 

2011г.-2015г.
Бейсим Шукри - Кмет

Адил Решидов

1999г.-2011г.
Адил Решидов - Кмет

Гюнай Хюсмен

1995г.-1999г.
Гюнай Хюсмен - Кмет

Реджеб Феим

1991г.-1995г.
Реджеб Феим - Кмет

Еленка Симеонова

1990г.-1991г.
Еленка Симеонова - Председател

Петър Малчев

1988г.-1990г.
Петър Малчев - Председател

Васил Бонев

1984г.-1988г. 
Васил Бонев - Председател

Христо Христов

1979г.-1984г.
Христо Христов - Председател

Ганчо Добрев

1977г.-1979г. 
Ганчо Добрев - Председател

Ганчо Тодоров

1971г.-1977г. 
Ганчо Тодоров - Председател

Цочо Марков - Исперих

1960г.-1971г. 
Цочо Марков - Председател

1959г. (декември-март) 1960г. - Атанас Атанасов - Председател
1959г. (април-ноември) - Васил Ветов - Председател
1959г. (февруари-март) - Цоню Цонев - Председател
1959г. (януари) - Христо Поляков - Председател
1958г. - Цоню Цонев - Председател
1957г. - Христо Поляков - Председател
1956г. - Цоню Цонев - Председател
1953г. (януари-ноември) 1956г. - Иван Николов - Председател
1951г. (април-декември) 1952г. - Михо Михов - Председател
1950г. (април-март) 1951г. - Радослав Йорданов - Председател
1949г. (юли-март) 1950г. - Иван Белев - Председател
1948г. (май-юни) 1949г. - Радослав Йорданов - Председател
1945г. (октомври-април) 1948г. - Тодор Тодоров - Кмет
1944г. (септември-септември) 1945г. - Радослав Йорданов - Кмет