Исторически музей - Исперих

  Вид услуга Срок Такса
1 Нощувка в база "Камен рид" на вечер 8,50лв.
2 Заснемане на Тракийска ц.гробница с фотоапарат на кадър 20,00лв.
3 Заснемане на Тракийска ц.гробница с видео на минута 100,00лв.
4 Наем на зала Приемен център в НАР "Сборяново" на час 20,00лв.
5 Наем на зала Конферентна зала в Музей сграда в гр.Исперих на час 20,00лв.
6 Наем на Етнографска къща на час 10,00лв.
7 Вход на Музейна експозиция единична цена 1,00лв.
8 Вход на Музейна експозиция - ученици, пенсионери единична цена 0,50лв.
9 Вход на Музейна експозиция на инвалиди вход Безплатен
10 Вход на Тракийска царска гробница единична цена 10,00лв.
11 Вход на Тракийска царска гробница - за ученици и пенсионери единична цена 5,00лв.
12 Вход на Тракийска царска гробница за инвалиди единична цена 5,00лв.
13 Вход на Тракийска царска гробница за специализирани институции за предоставяне на социални услуги единична цена 2,00лв.
14 Вход на Гробница под могила №12 единична цена 2,00лв.
15 Вход на Гробница под могила №12 за ученици и пенсионери единична цена 1,00лв.
16 Вход на Гробница под могила №12 за инвалиди вход Безплатен
17 Вход на Гробница под могила №12 за специализирани институции за предоставяне на социални услуги единична цена 0,50лв.
18 Вход на Гробница под могила №13  единична цена 2,00лв.
19 Вход на Гробница под могила №13 за ученици и пенсионери единична цена 1,00лв.
20 Вход на Гробница под могила №13 за инвалиди вход Безплатен
21 Вход на Гробница под могила №13 за специализирани институции за предоставяне на социални услуги единична цена 0,50лв.
22 Вход на Вятърна мелница с.Белинци, общ. Исперих единична цена 1,00лв.
23 Вход на Вятърна мелница с.Белинци, общ. Исперих за ученици и пенсионери единична цена 0,50лв.
24 Вход на Вятърна мелница с.Белинци, общ. Исперих за инвалиди вход Безплатен
25 Пълен маршрут на всички обекти в гр.Исперих и НАР "Сборяново" единична цена 20,00лв.
26 Пълен маршрут на всички обекти в гр.Исперих и НАР "Сборяново" за ученици и пенсионери единична цена 10,00лв.
27 Пълен маршрут на всички обекти в гр.Исперих и НАР "Сборяново" за инвалиди вход Безплатен
28 Ксерокопие на документ от научните фондове и книги на лист 1,00лв.
29 Ксерокопие на снимка от научните фондове на брой 2,00лв.
30 Работа с оригинал от научните фондове на фондова единица 5,00лв.
31 Такса правоучастие в научни мероприятия единична цена 10,00лв.
32 Изготвяне на писмена справка от фондовете на музея на брой справка 20,00лв.
33 Изготвяне на писмена справка от научните фондове на други държавни музеи и в Държавен архив на брой

30,00лв.
ком.разход

34 Научна консултация за дипломна работа на брой 10,00лв.