Приети програми

Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Исперих 2016-2020 г.

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Исперих е изготвена в изпълнение на чл.40, ал.1, ал.2 , ал.3 и ал.4 от Закона за защита на животните и обхваща периода 2016-2020г.