Обредни дейности

  Вид услуга Такса
1 Сключване на граждански брак в ритуална зала 50,00 лв.
2 Сключване на граждански брак - изнесен ритуал 150,00 лв.
3 Сключване на граждански брак без ритуал 5,00 лв.
4 Изкопаване, зариване и оформяне на гроб (прав, без улеи за дъски) 43,00 лв.
5 Транспорт от дома на покойника до гробищния парк в рамките на гр. Исперих 10,00 лв.
6 Транспорт на покойник от и към други населени места 0,45 лв./км.
7 Организация на погребение 10,00 лв.
8 Траурни ритуали  в зала - 30,00 лв.;
на гроб - 20,00 лв.
9 Погребални материали по избор на дост. цена
10 Подготовка на гробно място за погребение (отстраняване на плоча, цимент, дървета, храсти и други) 20,00 лв.
11 Изкопаване и вадене на кости, дезинфекция на старо гробно място 60,00 лв.