Обредни дейности

  Вид услуга Такса
1 Ползване на ритуална зала за ритуал "Граждански брак" 50,00лв.
2 Ползване на ритуална зала за ритуал "Именуване на дете" 30,00лв.
3 Изкопаване, зариване и оформяне на гробно място 43,00лв.
4 Транспорт от дома на покойника до гробищния парк 10,00лв.
5 Осигуряване и провеждане на граждански погребален ритуал 10,00лв.
6 Транспорт на покойник от и към други населени места - извън града 0,43лв./км, в града 0,49лв./км -
7 Провеждане на ритуал "Възпоменание" 6,00лв.
8 Целегодишно подържане на гробно място 20,00лв.
9 Сключване на граждански брак без ритуал 5,00лв.
10 Брой ковчег по избор на дост. цена
11 Ползване на траурна зала в гробищен парк 6,00лв.
12 Подготовка на старо гробно място за повторно погребение 20,00лв.