Училища

 

Гимназия "Васил Левски" - Исперих

Профилирана гимназия "Васил Левски" гр. Исперих.
Директор е Дияна Петрова
Адрес: ул. "Хан Аспарух" № 11,
Телефон: (08431) 20-28 и 0878 684467
e-mail: gimnaziavl@abv.bg

Професионална гимназия по селско стопанство "Хан Аспарух" - Исперих

Професионална гимназия по селско стопанство "Хан Аспарух" гр. Исперих.
Директор е Сали Назиф
Адрес: Якимгруевско шосе
Телефон: (08431) 20-75 или 23-17
e-mail: pgposs_isperih@abv.bg

Основно училище "Васил Априлов" - Исперих

Основно училище "Васил Априлов" гр. Исперих. Училището е основано през 1911 година и е най-голямото в цялата Разградска област -  в него се обучават близо 1000 деца.
Директор е Екатерина Димитрова
Адрес: ул. "Васил Левски" № 78
Телефон: (08431) 20-52 и 0878 684462
e-mail: ou_aprilov@abv.bg

Основно училище "Христо Ботев" - Исперих

Основно училище "Христо Ботев" гр. Исперих.
Директор е Емилия Стоева.
Адрес: ул. "Лудогорие" № 90
Телефон: (08431) 20-27
e-mail:h_botev_isperih@abv.bg
Уебсайт: ouhristobotevisperih.free.bg

Основно училище "Христо Ботев" село Китанчево
Директор е Недим Ибрям
Телефон: 0878 684485
e-mail: oukitanchevo@abv.bg

Основно училище "Христо Ботев" село Лудогорци
Директор е Йълмаз Касим
Телефон: 0878 684494
e-mail: ddra1701412@abv.bg

Основно училище "Отец Паисий" село Подайва
Директор е Миглена Борисова
Телефон: 0878 684482
e-mail: oypodaiva@abv.bg

Основно училище "Н.Й.Вапцаров" село Вазово
Директор е Николай Нанев
Телефон: 0878 684495
e-mail: ouvazovo@abv.bg

Основно училище "Васил Левски" село Тодорово
Директор е Севда Енвер
Телефон: 0886 006789
e-mail: outodorovo@abv.bg