Транспорт

  Вид услуга Правно основание Срок Такса
1 Издаване на разрешение за таксиметров превоз Наредба №34 за таксиметров превоз на пътници 14дни 10,00 лв.
2 Издаване на холограмен стикер за таксиметров превоз

Наредба №34 за таксиметров превоз на пътници чл.24

14дни 10,00 лв.
3 Издаване на разрешение за движение на транспортни средства в забранени зони чл.20 от ЗМСМА

14дни

за леки автомобили - 10,00 лв./месец

за товарни автомобили - 20,00 лв./месец

4 Съгласуване и възлагане на маршрутни разписания за автобуси, обслужващи линии от републиканската и областна транспортна схема Наредба №2 на Министерството на транспорта 14дни

Обл. трансп. схема - 20лв.

Републ. тран. схема -50лв.

5 Издаване на регистрационен картон на собственици на ППС с животинска тяга Закон за движение по пътищата чл. 167, ал.2, т.4 14дни 2,00 лв.
6 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващ хора с увреждания Закон за движение по пътищата чл.99 а 14дни Безплатна
7 Такса за едно парко-място "Синя зона" Наредба №22 на ОбС Исперих - 0,50 лв. на час
8 Месечна абонаментна такса за преференциално платено паркиране по чл.31 от Наредба №2 на ОбС Исперих Наредба №22 на ОбС Исперих - 50,00лв. на месец
9 Такса за освобождаване на техническо превозно средство "Скоба" Наредба №22 на ОбС Исперих - 10,00лв. + дължима сума за времето на престой за неправомерно заето място
10 Такси за отговорно пазене на преместен автомобил, поради неправомерно паркиране Наредба №22 на ОбС Исперих - На кв. м. на заета площ на час, приравнено към таксите за наем на терен на общинска собственост