ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ

Адрес:
7400 гр. Исперих, ул. "Иван Кръстев" № 4

Директор: МИРОСЛАВА ЙОРДАНОВА
тел.: 0884 451 400

e-mail: malechkopalechko_is@abv.bg
Работно време на Млечна кухня с потребители: 10:00 ч. - 12:30 ч.

Детската млечна кухня се намира в Детска ясла "Малечко Палечко". Тя предлага обедно меню за деца в две възрастови групи - малки (от 10 мес. до 1 год.) и големи (1,5 год. до 3 год.)

Храната за Детска млечна кухня се приготвя от професионалисти, а менюто е съобразено с нуждите на интензивно растящия детски организъм и осигурява максимално балансирано хранене, според сезона. Използват се висококачествени продукти, които са подбрани по витаминен, белтъчен, аминокиселинен и въглехидратен състав.

Спазват се стриктно изискванията за добри хигиенни и производствени практики. Контролират се суровините, технологията на приготвяне и целият производствен процес с цел свеждане до минимум рисковете, свързани с безопасността на храните.

Предлагането на здравословна храна за малките деца съдейства не само за тяхното пълноценно хранене и здраве, но и допринася за изграждане на здравословен модел на хранене от най-ранна детска възраст.