Обява

БЕДРИЕ ХЮСНИЕВА ДЖЕВДЕТ от с. Китанчево, общ. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица относно "ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" гр. Исперих, кв. 24, УПИ IV-2228 ...
13. 03. 2023 г.

Обява

ГЮРСЕС САЛИ ИСМАИЛ от с. Вазово, общ. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица относно "Пристройка към съществуваща едноетажна жилищна сграда" с. Вазово, кв. 21, УПИ V-597 ...
13. 03. 2023 г.

Вакантни длъжности за приемане на български граждани на срочна служба

Офиси за военен отчет в Общини Исперих и Завет съобщават, че със заповед № ОХ-194/07.03.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 250 (двеста и петдесет) вакантни длъжности за приемане на български граждани на срочна служба в доброволния резерв в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново ...
13. 03. 2023 г.

Вакантна длъжност за приемане на военна служба

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават, че със заповед № ОХ-187/06.03.2023 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба. Вакантната длъжност е за офицер във военно формирование 32610-Банкя.
10. 03. 2023 г.

Вакантни длъжности за войници във военни формирования на Военновъздушните сили

Офиси за военен отчет в общини Исперих и Завет съобщават, че е обявен конкурс за 88 вакантни длъжности за войници във военни формирования на Военновъздушните сили в Граф Игнатиево, Крумово, Стара Загора, Костинброд, Божурище, Банкя, София, Безмер, Черноморец и Шабла ...
07. 03. 2023 г.