Забрана за събиране, откъсване и продажба на диворастящи застрашени и защитени растения

Заповед № 191 от 02.03.2023 год. на Кмета на община Исперих за забрана за събиране, откъсване и продажба на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване ...
02. 03. 2023 г.

Заповед за одобряване на изработен ПУП-ПЗ

Заповед № 184 от 28.02.2023 год. на Кмета на община Исперих за одобряване на изработен ПУП-ПЗ на ПИ № 32874.167.146, местност "Юксек юстю", гр. Исперих, като се запази предназначението си "За производствени и складови дейности", съгласно приложения проект ...
28. 02. 2023 г.

Вакантни длъжности за войници

Офиси за военен отчет в общини Исперих и Завет съобщават, че е обявен конкурс за 14 вакантни длъжности за войници във военни формирования на Съвместно командване на силите в Горна Малина и Банкя, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина. Срок за подаване на документи за участие в конкурса чрез структурите на Централно военно окръжие - 24.03.2023 г.
28. 02. 2023 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

СУЛТАН ХЮСЕИН ЯШАР от с. Подайва, общ. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за "Преустройство на част от съществуваща сграда- магазин за промишлени стоки 1 в ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ - ДЮНЕР" с местонахождение гр. Исперих, УПИ XIV-404, кв. 194 по ЗРП на гр. Исперих ...
28. 02. 2023 г.

"Грижа в дома в община Исперих"

Община Исперих Ви кани да присъствате на начална пресконференция, която ще се проведе на 06.03.2023 год. от 10:30 ч.в заседателната зала на Община Исперих ...
27. 02. 2023 г.

Заповед за одобряване изменението на ПУП-ПРЗ

Заповед № 166 от 23.02.2023 год. на Кмета на община Исперих за одобряване изменението на ПУП-ПР на имоти с пл. № 169 и пл. № 171 в квартал 12, с. Йонково и за одобряване изменението на ПУП-ПЗ на УПИ XIII-169 и УПИ XII-171 в квартал 12, с. Йонково, общ. Исперих ...
24. 02. 2023 г.