ОБЯВА

Обява на командира на Сухопътни войски генерал-майор Андрей Боцев за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба в 61-ва механизирана бригада – Карлово.
21. 01. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 11.12.2015 г. Кметът на Община Исперих Бейсим Руфад Расим подписа партньорско споразумение с Агенцията за социално подпомагане за изпълнение на Проект "Приеми ме 2015", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"2014-2020 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Приеми ме 2015".
12. 01. 2016 г.

ЗАПОВЕД

Заповед № 639 от 06.11.2015 г. на кмета на община Исперих . Годишен план за ползване на дървесина на Община Исперих за 2016 год.
06. 11. 2015 г.

ЗАПОВЕД

Заповед № 617 от 28.10.2015 год. относно определяне границите на районите и видът на прделаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ, както и честотата на сметоизвозване .
28. 10. 2015 г.

ОБЯВА

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА В ОБЩИНА ИСПЕРИХ
10. 08. 2015 г.

ОБЯВА

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“
26. 03. 2015 г.