Обява за инвестиционно намерение

ОБЯВА от "АГРОТАЙМ" ООД гр.Исперих На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредбата за ОВОС/ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ, бр.94/2012г./...
14. 12. 2016 г.

Съобщение

Поради ремонтни дейности пътната отсечка от кръстовището на ул. "Лудогорие" с ул. "Христо Смирненски" до кръстовището на ул. "Лудогорие" с ул. "Сергей Румянцев" ще бъде затворена от 14.12.2016 г. до 20.12.2016 г.
14. 12. 2016 г.

Публичен търг с явно наддаване

ОБЯВА за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил марка- ШЕВРОЛЕТ „ЛАЧЕТИ”, собственост на „МБАЛ-Исперих”ЕООД
09. 12. 2016 г.

ОБЯВА

Във връзка с подготовката на идейна концепция за проектно предложение по Интегрирана схема за приобщаване на уязвими групи по ОП “Развитие на човешките ресурси“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ОП „Региони в растеж“, Община Исперих отправя покана към заинтересовани НПО, работодатели, училища и детски градини за участие като партньори...
07. 12. 2016 г.

Открита приемна за граждани

Община Исперих уведомява своите граждани, че на 28.12.2016г . (Сряда) от 10:00–12:00 часа в заседателната зала на Община Исперих  ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация.
02. 12. 2016 г.

ОБЯВА

относно обявяване на вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни и висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс...
02. 12. 2016 г.