КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

О Б Я В А ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА  НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНФРАСТРУКТУРА, ЕКОЛОГИЯ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”
07. 02. 2017 г.

Консултации за определяне състава на СИК и ПСИК

ПОКАНА До местните ръководства на политическите партии и коалиции относно провеждане на консултации за определяне състава на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ и на ПОДВИЖНИТЕ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /ПСИК/ на територията на община Исперих за произвеждане на парламентарни избори на 26.03.2017 г.
03. 02. 2017 г.