Войнишка длъжност за приемане на войнишка служба

Със заповед № 3Н-02-125/17.01.2023 г. на началника на НВУ - Велико Търново е обявена 1 (една) войнишка длъжност за приемане на войнишка служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната или в чужбина ...
10. 02. 2023 г.

Конкурс за матроски длъжности

Офиси за военен отчет в Общини Исперих и Завет съобщават, че със заповед №РД-01-34/25.01.2023 г. на командира на Военноморските сили е обявен конкурс за 95(деветдесет и пет) матроски длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина. Срок за подаване на документи - до 01.03.2023 г.
10. 02. 2023 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"И.М.С и ГРУП" ЕООД от гр. Исперих, общ. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение да реализира инвестиционните си намерения за проектиране и изграждане на "Пристройка и преустройство на кафетерия в кухня за обслужване на лятна градина" ...
10. 02. 2023 г.

Обява за инвестиционно предложение

Обява от Орхан Фикрет Шюкри, с постоянен адрес: гр. Исперих, уведомява че има инвестиционно предложение „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ 1 И 2 В ДВЕ ЖИЛИЩА /АПАРТАМЕНТИ/“
08. 02. 2023 г.

Вакантни длъжности за оркестранти

Офиси за военен отчет в общини Исперих и Завет съобщават, че са обявени 6 вакантни длъжности за оркестранти в представителните духови оркестри на ВВС, ВМС и НГЧ, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина.
30. 01. 2023 г.