Обява за наличие на инвестиционно предложение

МЕХМЕД АХМЕД МЕХМЕД от с. Подайва, общ. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение „Изработване на инвестиционен проект за Работилница за домашно производство на маджун и склад за зеленчуци /Преустройство на съществуващ навес, с пристрояване към него“ с местонахождение с. Подайва, община Исперих ...
22. 02. 2022 г.

Вакантни длъжности във Военномедицинска академия

Със заповед № ОХ-143/15.02.2022 г. на министъра на отбраната са обявени 11 (единадесет) вакантни офицерски длъжности за лекари и 21 (двадесет и една) вакантни длъжности за сержанти-медицински сестри и лаборанти във Военномедицинска академия
21. 02. 2022 г.

Вакантни длъжности във военни формирования на Военноморски сили

Със заповед №ОХ-150/16.02.2022 г. на министъра на отбраната са обявени 8 (осем) вакантни длъжности във военни формирования на Военноморски сили, които следва за се заемат от лица, изпълнявали военна служба.
21. 02. 2022 г.

Вакантни длъжности в Сухопътни войски

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават, че със заповед №3РД-160/10.02.2022 г. на командира на Сухопътни войски са обявени 200(двеста) вакантни войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища. Свободните места са във военни формирования от Сухопътните войски в София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Плевен, Карлово, Благоевград, Враца, Белене, Пловдив, Мусачево, Горна Оряховица и Смолян.
18. 02. 2022 г.

Заповед № 144 от 16.02.2022 г. на Кмета на община Исперих

Заповед № 144 от 16.02.2022 г. на Кмета на община Исперих за отмяна на Заповед № 98 от 18.01.2022 г. относно преустановяване дейността на традиционния петъчен пазар на територията на гр. Исперих и пазари и тържища на територията на населените места в община Исперих
17. 02. 2022 г.

Обява

Aйсел Реджеб Хасанова от гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, относно изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ I - 1486, кв. 126 по плана на гр. Исперих...
16. 02. 2022 г.

Вакантни длъжности в Сухопътни войски

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават, че със заповед № ОХ-120/09.02.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена вакантна длъжност във военно формирование от Сухопътните войски в Благоевград - за Командир по разчет на зенитна установка със звание младши сержант, сержант или старши сержант.
14. 02. 2022 г.

Вакантни длъжности в Сухопътни войски

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават, че със заповед № ОХ-120/09.02.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена вакантна длъжност във военно формирование от Сухопътните войски в Сливен - за началник на отделение „Личен състав" със звание капитан, лейтенант или старши лейтенант.
14. 02. 2022 г.