Обява за наличие на инвестиционен проект

Тунджай Мехмед Ибрям от с.Драгомъж уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционен проект за: „Еднофамилна жилищна сграда” с местоположение в гр. Исперих, ул. „Места“ № 18 ...
27. 01. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Гено Иванов Генов от град Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за: „Промяна на предназначението на Кафе - еспресо в Смесен магазин УПИ XIV - 319, кв. 30,град Исперих ...
26. 01. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционен проект

БЕЙНУР РАСИМ ЕМУРЛА от с. Подайва уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционен проект за: "Магазин за промишлени стоки" с местоположение в гр. Исперих, ул. "Васил Левски" № 141А ...
25. 01. 2021 г.