Нов прием на срочна служба в доброволния резерв

Със заповед № ОХ-571/14.06.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени общо 150 (сто и петдесет) места за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани в НВУ „Васил Левски" гр. Велико Търново и във Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС" гр. Шумен, със срок на службата до 6 /шест/ месеца ...
17. 06. 2022 г.

АПЕЛ И ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Туристическо дружество "Димитровец" - град Исперих и коло-клуб "Димитровец" - град Исперих Ви каним да се включите в организираната от нас ВТОРА АКЦИЯ за почистване на туристическите пътеки в Резерват "Сборяново" и местата по НАТУРА 2000, която ще се проведе на 18 юни (Събота) от 09:00 ч.
14. 06. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

От инж. Халюк Хюсеин Хюсеин - Началник отдел “Териториално и селищно устройство”, има инвестиционно предложение - обект: “Реконструкция и рехабилитация на ул."Захари Стоянов" в с. Старо селище, Община Исперих".
14. 06. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

От инж. Халюк Хюсеин Хюсеин - Началник отдел “Териториално и селищно устройство”, има инвестиционно предложение - обект: “Реконструкция и рехабилитация на ул."Чумерна" и ул."Освобождение" в с. Бърдоква, Община Исперих".
14. 06. 2022 г.

Обява за провеждане на конкурси за войнишки длъжности

Офиси за военен отчет в Община Исперих и Завет съобщават за провеждане на конкурс за 25 (двадесет и пет) свободни длъжности за войници във военни формирования на Съвместно командване на силите в София, Банкя и Горна Малина. Изпитите ще се проведат от 01.08.2022 г. до 05.08.2022 г.
13. 06. 2022 г.