Обява за свободни длъжности за приемане на служба в Съвместното командване на силите

Със заповед № ОХ-25/12.01.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 2(две) длъжности във военно формирование 18270 - Горна Малина на Съвместното командване на силите за лица, изпълнявали военна служба
19. 01. 2022 г.

Свободни длъжности за приемане на служба в Сухопътните войски

Офиси за военен отчет в общини Исперих и Завет съобщават, че със заповед № ОХ-12/07.01.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1(една) длъжност във военно формирование 54990 - Враца на Сухопътни войски за лице, изпълнявало военна служба.
19. 01. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционен проект

НАЗИКЕ МАХМУД СЪДКЪ от с. Китанчево уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционен проект за: "Промяна на предназначение на СМЕСЕН МАГАЗИН и МЛЕКОПУНКТ в ЕДНОФАМИЛНО ЖИЛИЩЕ" ...
19. 01. 2022 г.

Заповед № 98 от 18.01.2022 г. на Кмета на община Исперих - ОТМЕНЕНА

Със Заповед № 98 от 18.01.2022 г. на Кмета на община Исперих се ПРЕУСТАНОВЯВА провеждането на традиционния петъчен пазар на територията на гр. Исперих, считано от 21.01.2022 г. за срок до изричното отменяне на настоящата заповед; на пазарите и тържищата на територията на населените места на територията на Община Исперих ...
18. 01. 2022 г.

ОБЩИНА ИСПЕРИХ ОТКРИ ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА САМОТНОЖИВЕЕЩИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА И БОЛНИ ЛИЦА

В следствие на извънредната ситуация в страната във връзка с коронавирус – COVID-19 и с цел опазване живота и здравето на една от най-уязвимите към този момент групи от населението, Община Исперих осигурява дежурен телефон за самотноживеещи възрастни хора и болни лица.
18. 01. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционно намерение

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ МАКОВ от с. Китанчево, общ. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение относно: "Магазин за продажба на печени месни продукти на скара" (Промяна предназначението на Търговски обект - Магазин № 1) с местоположение в гр. Исперих ...
11. 01. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционно намерение

АНИФЕ ЕХЛИМАН ЩЕРЕВА - Управител на "АЛДИ-1" гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение относно: "ЕДНОФАМИЛНО ЖИЛИЩЕ (Промяна предназначение на ФИРМЕНИ ОФИСИ)" гр. Исперих - Землище ПИ № 32874.27.182 ...
11. 01. 2022 г.

Заповед № 36 на Кмета на община Исперих

Заповед № 36 от 10.01.2022 г. на Кмета на община Исперих за допускане изработването на проект на подробен устройствен план - план-схема за трасе на ел. кабел 20 kV от ПИ № 32874.201.36, по улица с ОК 544-ОК 551а-Ок 551 до УПИ VIII-9922 в квартал 172 по плана на гр. Исперих- пром. зона ...
10. 01. 2022 г.

Заповед № 35 на Кмета на община Исперих

Заповед № 35 от 10.01.2022 г. на Кмета на община Исперих за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план - план за регулация и застрояване/ на УПИ IV-700 в квартал 73 по плана на с. Малко Йонково ...
10. 01. 2022 г.