Заповед № 377 от 09.06.2022 г. на Кмета на община Исперих

Заповед № 377 от 09.06.2022 г. на Кмета на община Исперих за забрана за изсичане, рязане, чупене, кастрене и увреждане на липовите дървета и клони от зелените площи, паркове, междублокови пространства, както и от дърветата по улиците, алеите и други пешеходни пространства и измитане на липов цвят от улиците на населените места на територията на община Исперих
09. 06. 2022 г.

Резултати от втория етап на конкурса на кандидата за длъжността Началник-отдел "Общинска собственост"

Извлечение от Протокол № 5 от 18.05.2022 г. на Комисията, назначена със Заповед № 279/15.04.2022 г. на инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих и Орган по назначаването, във връзка с провеждане на конкурс за длъжността "Началник-отдел "Общинска собственост" в Дирекция "Устройство на територията, инфраструктура, екология, общинска собственост и местни данъци и такси" при Община Исперих, обявен със Заповед № 277/15.04.2022 г. на Кмета на община Исперих.
18. 05. 2022 г.

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ за оразмеряване, изграждане и експлоятация на санитарно-охранителна зона около водоземно съоръжение ДС-"Подайва" землището на с.Подайва, община Исперих, област Разград...
13. 05. 2022 г.

Система за определяне на резултатите на кандидатите – участници в конкурс за длъжността Началник отдел „Общинска собственост“

Система за определяне на резултатите на кандидатите – участници в конкурс за длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в Дирекция „Устройство на територията, инфраструктура, екология, общинска собственост и местни данъци и такси“ при Община Исперих, обявен със Заповед № 277/15.04.2022г. на Кмета на Община Исперих
13. 05. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционен проект

Севгин Гюледжан Мехмед от гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, относно изготвяне на инвестиционен проект „СМЕСЕН МАГАЗИН“ - гр. Исперих, кв. 94, УПИ XXVI-1622 ...
13. 05. 2022 г.

Обява за свободни длъжности в доброволния резерв

Офиси за военен отчет в Община Исперих и Завет съобщават, за провеждане на конкурс за 7 (седем) длъжности за приемане на служба в доброволния резерв на ЦВО на български граждани. Конкурсът ще се проведе за времето от 19.09.2022г. до 20.09.2022г. Свободните длъжности са в Търговище, Стара Загора, Ямбол, София, Благоевград и Перник.
11. 05. 2022 г.