Одобряване изменението на ПУП-ПР

Заповед № 833 от 22.11.2022 год. на Кмета на община Исперих за одобряване изменението на ПУП-ПР за УПИ VII-267, 268, УПИ VI-267 и УПИ V-267 в квартал 37 - с. Голям Поровец, общ. Исперих ...
22. 11. 2022 г.