Конкурс за войнишки длъжности в НВУ "Васил Левски" - гр. Велико Търново

Офиси за военен отчет в Община Исперих и Завет съобщават за провеждане на конкурс за 2 (две) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 20.06.2022 г. до 21.06.2022 г. в НВУ „Васил Левски" - гр. Велико Търново.
25. 03. 2022 г.

„Часът на Земята 2022: Общ дом. Общо бъдеще."

От името на международната природозащитна организация WWF, бихме искали да Ви поканим да се присъедините към 15-ото поредно издание на най-мащабната глобална природозащитна инициатива Часът на Земята, което ще се проведе на 26 март 2022 г. събота, от 20,30 до 21,30 ч.
25. 03. 2022 г.

Конкурс за оркестранти

Със заповед № ОХ-175/18.02.2022 г. на министъра на отбраната са обявени 20 (двадесет) вакантни длъжности за оркестранти в Представителния и военните духови оркестри на Сухопътни войски, Представителния духов оркестър на Военноморските сили, Гвардейския представителен духов оркестър и Военния оркестър на Съвместното командване на силите ...
16. 03. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

МИТАТ МУСТАФА ИДРИЗ от с. Духовец, общ. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изработване на инвестиционен проект във фаза ТП за обект "Смесен магазин - УПИ IV - 290, кв. 53 - с. Духовец, общ. Исперих" ...
07. 03. 2022 г.

Вакантни длъжности за приемане на военна служба

Със заповед № РД - 118/24.02.2022 г. на командира на Национална гвардейска част са обявени 50 (петдесет) вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, които следва да се заемат след провеждането на конкурс.
04. 03. 2022 г.

Вакантни длъжности във военни формирования на Военновъздушните сили

Със заповед № РД-142/24.02.2022 г. на командира на Военновъздушните сили са обявени 169 (сто шестдесет и девет) вакантни длъжности във военни формирования на Военновъздушните сили, които следва да се заемат след провеждането на конкурс. Кандидатите за вакантните длъжности могат да подадат писмени заявления за кандидатстване, чрез Военното окръжие по постоянния им адрес в срок до 29.04.2022 г. Конкурсът ще се проведе от 29.08.2022 г. до 09.09.2022 г.
04. 03. 2022 г.

Подбор на здравен медиатор

Процедурата за подбор на здравен медиатор при Община Исперих ще се проведе на 07.03.2022 г. (Понеделник) в заседателната зала на Община Исперих ...
04. 03. 2022 г.