Конкурс за войнишки длъжности

Военно формирование 28860 с. Горна Малина, обл. Софийска обявява конкурс за войнишки длъжности от състава на съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
17. 05. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционен проект

ТАНЕР ИСМЕТОВ МУСТАФОВ от гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционен проект за: Поетапно изграждане на двуетажна сграда със смесени функции: I-ви етап - Автоработилница; II-ри етап - Жилищен етаж ...
10. 05. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

ИЛМАЗ ХАЙРИ ХЮСМЕН от с. Вазово уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изработване на инвестиционен проект във фаза ТП за обект "ДВУЕТАЖНА, ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" с местонахождение в гр. Исперих ...
19. 04. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"АГРОТАЙМ" ЕООД гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за обект: "Подобряване на биосигурността в животновъдното стопанство на "АГРОТАЙМ" ЕООД, чрез изграждане на силози за съхранение на зърнени суровини и шротове" с местоположение: ПИ № 32874.180.6 в землището на гр. Исперих.
15. 04. 2021 г.

Конкурс за възлагане управлението на  „Общинска Аптека - Исперих“ ЕООД

Общински съвет Исперих обявява конкурс за възлагане управлението на  „Общинска Аптека - Исперих“ ЕООД със седалище и адрес на управление: обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. „Ахинора“ № 41.
12. 04. 2021 г.

ОБЯВА

за предоставяне и ползване на здравно-социална услуга по проект „Патронажна грижа + в Община Исперих”...
08. 04. 2021 г.