Покана за публично обсъждане

Герб на Община Исперих

Кметът на община Исперих кани всички жители на община Исперих и представители на юридическите лица на територията на община Исперих на 12.04.2019 г. (петък) от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих, ул. “Дунав” № 2 на публично обсъждане на проекта за нова Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих.

08. 04. 2019 г.