ПОКАНА за публично обсъждане

ПОКАНА

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ,

кани исперихската общественост на 26.08.2019 г.(Понеделник) от 15:30 ч. в заседателната зала на Община Исперих, на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на отчета за изпълнението на бюджета на община Исперих  за 2018 г.

Отчетът на бюджета на община Исперих за 2018 г. е публикуван на интернет страницата на общината: www.isperih.bg

 

адв. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет - Исперих

Материали за публично обсъждане – изтегли.

Дата на публикуване: 13.08.2019 г.

13. 08. 2019 г.