Публично обсъждане

Лого на Община Исперих

УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка с чл. 26, ал.2, чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и  чл. 77 от  АПК  в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община  Исперих приема предложения и  становища относно Проекта за изменение и допълнение на  Наредба  № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Исперих. Предложенията и становищата се приемат  всеки работен ден от 08,00  часа до 12,00 часа  и от 13,00 часа до 17,00 часа в Общински център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Исперих или на  на е-mail: isperih@isperih.bg  до  10.02.2020г.  включително.

 Публичното обсъждане  ще се проведе  от 10  часа   на   11.02.2020г.  в  заседателната  зала на община  Исперих, адрес  гр. Исперих,  ул. “Дунав“ № 2.

10. 01. 2020 г.